El díptic

Elaborat per la Colla Gran per presentar la recuperació de les músiques antigues del ball (Sant Pau 2003). Conté informació del treball d’investigació que es va portar a terme i dades sobre el ball. Podeu descarregar-lo.

El díptic

collagran theme by Themocracy