? ? X X GENERALS 2000

Eleccions generals (Congrés) de 2000

Secció 9

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
270
33,3%
PSC
204
25,1%
PP
202
24,9%
ERC
61
7,5%
IC-V
31
3,8%
EUIA
21
2,6%
Altres
3
0,4%
Blancs
20
2,5%
Nuls
5
 
Total
817
100%
 
Participació
57,1%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC PP ERC IC-V EUIA Altres
Total 22,5 39,9 24,6 4,7 3,5 2,3 1,2
Ribes32,8 26,1 25,3 7,9 3,8 1,5 1,1
Secció 135,8 23,9 25,1 7,2 3,7 0,8 1,5
Secció 234,0 22,8 26,6 7,7 3,5 1,7 1,8
Secció 332,4 25,6 24,5 9,4 4,4 1,5 1,4
Secció 829,9 30,6 25,6 7,2 3,5 1,2 0,4
Secció 933,3 25,1 24,9 7,5 3,8 2,6 0,4
Les Roquetes12,5 53,2 24,0 1,6 3,1 3,1 1,4
Secció 49,7 53,4 26,0 1,8 4,0 3,5 1,2
Secció 512,7 53,5 24,4 0,6 2,7 3,1 1,2
Secció 610,5 53,5 25,7 2,0 2,7 2,7 2,4
Secció 713,0 58,1 19,6 0,6 2,9 3,7 1,5
Secció 1016,8 48,2 24,0 2,7 3,4 2,7 0,6
Secció 1110,0 55,9 23,1 1,5 3,0 3,4 2,3