? ? X X MUNICIPALS 1999

Eleccions municipals de 1999

Secció 4

Resultats
Partit
Vots
%
PSC
519
68,7%
UM9
157
20,8%
PP
43
5,7%
CIU
28
3,7%
Blancs
8
1,1%
Nuls
3
 
Total
758
100%
 
Participació
53,0%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits PSC UM9 PP CIU
Total 47,3 33,7 7,2 9,9
Ribes25,4 48,4 9,4 14,0
Secció 122,6 47,7 10,6 15,5
Secció 231,3 39,9 9,8 16,0
Secció 322,7 57,9 7,8 10,1
Secció 824,8 45,6 10,0 15,7
Secció 928,5 45,7 9,5 14,3
Les Roquetes67,7 20,1 5,1 6,1
Secció 468,7 20,8 5,7 3,7
Secció 572,7 17,4 4,6 4,3
Secció 665,1 24,0 4,2 6,3
Secció 767,7 21,8 3,4 6,7
Secció 1062,0 19,6 6,4 10,2
Secció 1171,0 17,1 6,0 4,3