? ? X X MUNICIPALS 1999

Eleccions municipals de 1999

Secció 10

Resultats
Partit
Vots
%
PSC
578
62,0%
UM9
183
19,6%
CIU
95
10,2%
PP
60
6,4%
Blancs
17
1,8%
Nuls
1
 
Total
934
100%
 
Participació
49,0%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits PSC UM9 CIU PP
Total 47,3 33,7 9,9 7,2
Ribes25,4 48,4 14,0 9,4
Secció 122,6 47,7 15,5 10,6
Secció 231,3 39,9 16,0 9,8
Secció 322,7 57,9 10,1 7,8
Secció 824,8 45,6 15,7 10,0
Secció 928,5 45,7 14,3 9,5
Les Roquetes67,7 20,1 6,1 5,1
Secció 468,7 20,8 3,7 5,7
Secció 572,7 17,4 4,3 4,6
Secció 665,1 24,0 6,3 4,2
Secció 767,7 21,8 6,7 3,4
Secció 1062,0 19,6 10,2 6,4
Secció 1171,0 17,1 4,3 6,0