? ? X X MUNICIPALS 1873

Eleccions municipals de 1873

Sant Pere de Ribes total

Distribució d'escons
9 9
Resultats
Notes

Es desconeix l'afiliació política dels candidats, però pressumiblement era republicana.

Primeres eleccions celebrades democràticament, amb sufragi universal masculí.

Distribució d'escons
9 9
Regidors electes
Manuel Marcer Brahuet (alcalde, S/D)
Antoni Soler i Butí (S/D)
Cristòfol Martí i Robert (S/D)
Josep Giralt i Font (S/D)
Josep Juliachs Baltà (S/D)
Miquel Puig i Rovira (S/D)
Pere Coll i Puig (S/D)
Pere Miret i Puig (S/D)
Pere Miret i Roig (S/D)