Arxiu electoral de Sant Pere de Ribes
1881-2016
Eleccions al Parlament 2017
Pàgina especial
Resum
Breu resum de la història electoral de Sant Pere de Ribes
Bibliografia
Referències i fonts d'informació

Última actualització: 25/10/16

Benvinguts a l'Arxiu electoral de Sant Pere de Ribes. Podeu consultar la història electoral del municipi. Les dades més antigues que tenim corresponen a l'any 1881. Tenim resultats d'un parell d'eleccions més de la Restauració. De la Segona República, tenim dades de les eleccions municipals i les de compromisaris, però no de les generals ni de les autonòmiques. Tenim tots els resultats des de la recuperació de la democràcia.

Es poden consultar els resultats en un nivell inferior al municipi (per nucli o secció censal) en la majoria d'eleccions, i els resultats totals del municipi en totes.

Més avall trobareu algunes indicacions a tenir en compte.

Eleccions municipals:

Eleccions al Parlament de Catalunya:

Eleccions generals (Congrés dels Diputats):

Eleccions al Parlament Europeu:

Eleccions provincials:

Eleccions a Compromisaris per la República (Presidencials):

Referèndums i consultes:


 • Els resultats han estat extrets de diferents fonts. Les podeu consultar aquí.
 • En algunes ocasions, els noms de les candidatures no són els oficials, però sí que inclouen el partit al que es fa referència. Consulteu les fonts per trobar els noms oficials de les candidatures.
 • Els percentatges als resultats de les eleccions són sobre els vots a candidatures. Oficialment, els resultats percentuals són sobre el total de vots vàlids. En el cas dels referèndums, són sobre el total de vots vàlids.
 • De la Restauració, he trobat dades de les eleccions generals de 1881, 1893 i totes les del segle XX, exceptuant les del 1901 i 1920. Sabem que el 1917 no es van celebrar eleccions municipals perquè només es va presentar una candidatura, i per llei quedaven escollits sense elecció els candidats.
 • No es disposa dels resultats de les eleccions generals de 1931, 1934 i 1936; de les eleccions al Parlament de Catalunya de 1932 ni del referèndum de l'Estatut de 1932. De les eleccions municipals de 1931, només en sabem els percentatges i la distribució d'escons.
 • Disposem de cartografia de seccions censals per les eleccions del 1936, 1947 i per les posteriors a 1987.
 • Sant Pere de Ribes, per extrany que sembli, només té un districte censal. El nombre de seccions censals (tots englobats al districte 1), ha anat canviant al llarg del temps, per canvis demogràfics o per necessitat. L'evolució ha estat la següent:
  • 1931-1933: 2 seccions
  • 1934-1936: 4 seccions
  • 1947: 3 seccions
  • 1966: 2 seccions
  • 1976-1986: 4 seccions
  • 1987-1993: 7 seccions
  • 1994-1998: 10 seccions
  • 1999-2005: 11 seccions
  • Des del 2006: 17 seccions
 • Agrair a l'Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes l'ajuda per trobar informació durant el Franquisme i la Segona República; agrair a l'Anton Ferret l'ajuda i les dades recopilades per ell i a Ribes.org haver-me permés allotjar aquesta web.
 • Per contactar amb mi per qualsevol cosa, envieu un correu a albert.guillaumes [arrova] gmail.com
Podeu descarregar en format excel totes les dades disponibles en aquesta web (nivell municipal, nucli i secció censal):